Modelářství

Umíme pro Vás vyrobit modely dopravních prostředků, staveb, přírodních objektů i dalších předmětů. Záleží pouze na Vašich potřebách, jde-li o finální vzhled a případnou funkčnost modelu, a dále samozřejmě na rozpočtu, který jste si pro realizaci stanovili. Při stanovování ceny vycházíme z celkové náročnosti výroby (technologie výroby, materiál, požadavky na propracovanost detailu, časový plán), jsme schopni Vám nabídnout několik variant řešení.

Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou funkčních modelů dopravních prostředků, na přání rádi osadíme elektronikou i Váš model tak, aby byl plně funkční a použitelný pro Vaše účely.

Rovněž se zabýváme výrobou dřevěných stavebnic letadel a lodí. Pro výrobu stavebnic používáme zejm. technologii CNC frézování.

Rádi se s Vámi sejdeme, vyslechneme si Vaše představy a požadavky, které by měl model splňovat a nabídneme Vám řešení, příp. jeho varianty.