Prototypování

Od nápadu k vlastní realizaci produktu vede zpravidla dlouhá a složitá cesta. Jsme tu od toho, abychom Vám ušetřili čas a peníze tím, že pro Vás vyrobíme věrný prototyp finálního produktu, jehož funkčnost a vlastnosti budete moci otestovat ještě před zadáním do „ostré“ výroby. Vy máte nápad, my máme zkušenosti s prototypováním, know-how a potřebné vybavení.

Podmínkou výroby kvalitního prototypu je často propojení znalostí z několika různých oborů. My těmito znalostmi disponujeme, stejně jako cennými zkušenostmi z praxe.

K prototypování používáme primárně technologie rapid prototyping (3D tisk), vstřikování a vakuové tvarování plastů. Protože však klienti mají dle naší zkušenosti stále větší požadavky na vzhled prototypu, který by měl co nejvíce odpovídat (po vizuální i mechanické stránce) finálnímu výrobku, kromě zmíněných technologií využíváme též různé techniky povrchových úprav a dále podpůrné strojní technologie (př. řezání laserem, CNC obrábění aj.).

Popište nám Vaši představu a my pro Vás rádi zpracujeme návrh řešení a předpokládaný rozpočet celé akce.